Publikationen

 • Jonas Hoedicke

  Nachtschicht

  10,00 €
  Galerie Michael Schultz
  58
 • Zou Cao, Huang He, Xu Hualing, Huang Min, Li Wei, He Wenjue, Qi Zhilong, Ma Jun

  China welcomes you

  Begegnungen
  Dr. Friedrich Scheele für das Stadtmuseum Oldenburg
  108
 • Huang He

  Apocalypse#1

  10,00 €
  Galerie Michael Schultz
  48
 • Zou Cao, Huang He, Xu Hualing, Huang Min, Li Wei, He Wenjue, Qi Zhilong, Ma Jun

  China welcomes you

  Begegnungen
  Dr. Friedrich Scheele für das Stadtmuseum Oldenburg
  108
 • Huang He, Shen Liang, Chen Wenbo, Ma Jun

  All the Great Modern Things

  20,00 €
  Chinese Pop
  Kunsthalle Osnabrück, Berlin 2009
  96
 • Zou Cao, Huang He, Shen Liang, Huang Min, Chen Wenbo, Ma Jun

  All the Great Modern Things

  20,00 €
  China Total
  Kunsthalle Rostock, Berlin 2009
  96
 • Huang He, Shen Liang, Chen Wenbo, u.a.

  Chinese Contemporary

  15,00 €
  Kunsthalle Dresden, Berlin 2008
  49
 • Huang He

  To Monkey About

  15,00 €
  Galerie Michael Schultz, Berlin 2008
  57
 • Norbert Bisky, Burkhard Held, Jörg Immendorff, Stephan Kaluza, Katrin Kampmann, Helge Leiberg, Huang Min, Cornelia Schleime, SEO, u.a.

  Auf dem Weg ins Licht

  30,00 €
  Sammlung de Knecht
  Arie de Knecht / Galerie Michael Schultz, Berlin 2007
  88
 • Norbert Bisky, Burkhard Held, Jörg Immendorff, Stephan Kaluza, Katrin Kampmann, Helge Leiberg, Huang Min, Cornelia Schleime, SEO, u.a.

  Auf dem Weg ins Licht

  30,00 €
  Sammlung de Knecht
  Arie de Knecht / Galerie Michael Schultz, Berlin 2007
  88

Pages